Home

Welkom op de officiële website van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Voor op- en aanmerkingen en ideeën houdt de redactie zich aanbevolen.

Op per e-mail gestelde vragen over (persoonlijke) oogheelkundige problemen of andere vragen van medische aard kan niet worden ingegaan. Vragen op het gebied van oog en werk, geformuleerd in algemene termen, kunt u stellen aan de Werkgroep Ergoftalmologie.

Contactpersonen:
mw. J.C. Hennink, mw. L. Termaat-de Vaan en mw. M. Wilhelm  T 024 -3249044 of 0652 345845, nog@oogheelkunde.org, van Trieststraat 1E, 6512 CW Nijmegen, Postbus 1583, 6501 BN Nijmegen. 

 
Postbus 1583 6501 BN Nijmegen T: 024 32 49 044 E: nog@oogheelkunde.org