Wijzigingen lidmaatschap

Adreswijziging

Het wijzigen van uw woonadres, praktijkadres of andere geregistreerde gegevens bij het NOG, kunt u doen via het NOG Ledenportaal.

Van aspirant naar gewoon lidmaatschap

Zodra een aspirant lid de opleiding tot oogarts heeft afgerond, wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in een gewoon lidmaatschap. Indien u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het NOG bureau.

Bij het ingaan van het gewoon lidmaatschap, wordt u automatisch ook lid van de FMS. De aanmelding bij de FMS verloopt via het NOG. Uw FMS lidnummer kunt u vervolgens opvragen door een bericht te sturen naar ledenbeheer@demedischspecialist.nl.

Van gewoon naar rustend lidmaatschap

Bent u gewoon lid en beëindigt u uw beroepsuitoefening, dan komt u in aanmerking voor een rustend lidmaatschap van het NOG. U betaalt hiervoor eenmalig een bedrag van €50. Als rustend lid heeft u nog toegang tot het besloten gedeelte van de NOG website en ontvangt u de digitale NOG nieuwsbrief.

U kunt dit dit aanvragen via het NOG Ledenportaal. De wijziging gaat altijd in per 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar. Op dat moment stopt ook de verbinding met de FMS en hiermee dus ook de (juridische) dienstverlening. Ook de verbondenheid met de KNMG komt te vervallen waardoor de verzending van Medisch Contact stopt.

Wilt u echter verbonden blijven met de FMS en KNMG, dan kunt u lid worden van de Stichting SOVAF. Deze stichting is in 2015 speciaal opgericht voor gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, maar ook voor medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten. 

Lidmaatschap opzeggen

Uw opzegging van het NOG lidmaatschap dient u schriftelijk door te geven aan het NOG bureau via het NOG Ledenportaal, uiterlijk voor 1 december. Het NOG lidmaatschap wordt altijd beëindigd per 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht