Nederlandse Werkgroep voor Tropische Oogheelkunde

Opgericht
1973

Doelstellingen
Het bevorderen van oogheelkundige zorg in de tropen.
Het stimuleren van artsen en oogartsen om voor korte of langere tijd in de tropen werkzaam te zijn.
Het uitwisselen van ervaring en informatie over oogheelkunde in de tropen tussen oogartsen, paramedisch personeel en particulieren uit Nederland en de ontwikkelingslanden.
Het verzamelen van wetenschappelijke gegevens en informatie over de technische mogelijkheden met betrekking tot de tropische oogheelkunde.
Het bevorderen van informatie-uitwisseling over instanties die financiële steun kunnen verlenen aan projecten van tropische oogheelkunde.
Het stimuleren van onderzoek naar tropische oogziekten in ontwikkelingslanden en in Nederland.
Het bevorderen van mogelijkheden voor postacademisch onderwijs in de oogheelkunde voor oogartsen (afkomstig uit de tropen en/of  Nederland) en voor Nederlandse artsen, die als algemeen arts naar de tropen gaan. Het ontwikkelen van aangepaste technologie voor oogheelkunde in ontwikkelingslanden.

Uitvoering van de doelstellingen
Tenminste twee maal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd.

Bestuur
Drs. Y.P. Henry, voorzitter
Drs. R. van der Pol, secretaris
Drs. T. Westland, penningmeester
Drs. J.G. Bollemeijer, lid
Drs. R. Bouman, lid
Drs. M. Hogeweg, lid
Dr. J.J. Limburg, lid
Drs. A.A. van Oosterwijk, lid

Secretariaat
Mw. A. Ponds
Werkgroep Tropische Oogheelkunde
Postbus 207, 3940 AE Doorn
E             
secretariaat@tropischeoogheelkunde.nl

Kosten
€ 20,- per jaar

 

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen