Vacature NOG bestuursleden

Naam: NOG
Adres: Mercatorlaan 1200
Plaats: Utrecht

Wegens reglementair aftreden is het NOG bestuur op zoek naar nieuwe leden
Bent u praktiserend oogarts en wilt u richting geven aan ons vakgebied vanuit een overkoepelende visie? Heeft u bestuurlijke ervaring en wilt u dat graag overbrengen op anderen? Wilt u een plek geven aan uw bevlogenheid? Dan bent u een van de nieuwe bestuursleden waar we naar op zoek zijn.

Het NOG bestuur
Het NOG bestuur bestaat uit 6 leden. De voorzitter, de penningmeester, een lid met de portefeuille opleiding, een lid met de portefeuille Wetenschap & Innovatie, de voorzitter van de commissie kwaliteit en de voorzitter van de BBC.

Naar wie zijn we op zoek?
Per maart 2024 – een nieuw lid met portefeuille wetenschap
Per maart 2025 – twee nieuwe leden met de portefeuilles verenigingsfinanciën en kwaliteit

Wij zoeken naar proactieve teamspelers met aantoonbare belangstelling voor en ervaring met een van de vacante portefeuilles die in staat zijn om te:

  • besturen op hoofdlijnen
  • delegeren: naar bureau en werkgroepen
  • coachen incl. transparant aanspreken
  • netwerken binnen en buiten de vereniging
  • koersen op visie
  • prioriteren en committeren aan bestuurstaken naast de eigen werkzaamheden

Het NOG bestuur vergadert maandelijks op maandag of woensdag van 17.30 – 19.30 uur wisselend via ZOOM of in Domus Medica, Mercatorlaan 1200 in Utrecht.

Samen met de voorbereidingstijd, e-mail en overleggen met externe partijen komt de tijdsbelasting op 5 uur per week. De leden nemen zitting in het bestuur voor een termijn van 3 jaar, met de mogelijkheid eenmalig 3 jaar te verlengen.

Wat krijgt u ervoor terug?
Een bestuursfunctie bij het NOG geeft u een breed netwerk binnen ons vakgebied. U heeft nauw contact met veel collega’s en bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. U zit dicht bij het vuur als het gaat om standpuntvorming, de belangenbehartiging en veranderingen in het vakgebied. U bent vanuit een andere invalshoek bezig met uw eigen vakgebied, dit geeft een extra aanvulling op uw dagelijkse werk en draagt bij aan nieuwe inzichten. De NOG bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding.

Naar aanleiding van de reacties worden geïnteresseerden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarna tijdens de Algemene Ledenvergadering instemming zal worden gevraagd aan de leden voor de aanstelling van de nieuwe bestuursleden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marit Maatman, voorzitter NOG rcmmaatman@alrijne.nl. Uw motivatie met CV ontvangen wij graag vóór 28 november 2023.

Meer informatie over het bestuur en de vacature leest u in de bijlage.