Taakverschuiving

Wilt u in uw regio aan de slag met taakverschuiving?
Op deze pagina vindt u voorbeelden van projecten en documenten die u op weg helpen bij taakverschuiving naar optometristen en physician assistants.

Documenten 

De juiste oogzorg op de juiste plek - maart 2020
In deze notitie beschrijven het Nederlands Oogheelkundig gezelschap (NOG), de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) en de Oogvereniging (patiëntenorganisatie) de wijze waarop de oogheelkundige zorg voor mensen met bepaalde niet acute oogheelkundige klachten kan worden vormgegeven met behoud van kwaliteit van zorg en verbetering van de toegankelijkheid van zorg.

Het NOG beoogt ruimte te maken in de ziekenhuizen voor het behandelen van patiënten met complexere casuïstiek, door een geselecteerd deel van de nieuwe patiënten door de optometrist te laten onderzoeken i.p.v. naar de oogarts te verwijzen.
Om dit doel te behalen is het van belang, bij voorkeur meteen bij de start van een project, in de lokale onderhandelingen een aantal zaken te borgen.

stroomschema netgeneeskunde oogheelkunde_1.JPG

Implementatiekaart netwerkgeneeskunde oogheelkunde

Artikel over Juiste oogzorg op de juiste plek in Visus - 2-2020

Handreiking voor opzetten van lokale of regionale samenwerking in de oogzorg
Deze handreiking bespreekt een stappenplan voor regionale samenwerking

 • Stap 1: Over welke oogzorg worden afspraken gemaakt?
 • Stap 2: Welke beroepsbeoefenaren doen mee?
 • Stap 3: Welke bijdrage levert de betreffende beroepsbeoefenaar aan het zorgproces?
 • Stap 4: organisatorische afspraken: Zorg, financiële zaken, kwaliteit, communicatie en verslaglegging, implementatie, evaluatie.

Leg de samenwerkingsafspraken die binnen het netwerk gemaakt zijn schriftelijk vast. Cruciaal is in ieder geval dat heldere afspraken worden gemaakt over:

 • communicatie met de patiënt (wie is aanspreekpunt),
 • regie (wie is hoofdbehandelaar, welke informatie wordt aan wie gegeven en wie is aanspreekbaar t.a.v. het goed verlopen van de opeenvolgende schakels) en vooral en met name dat de
 • evaluatie regelmatig ter hand wordt genomen.

Randvoorwaarden anderhalvelijngs oogzorg
Dit document beschrijft de randvoorwaarden van anderhalvelijns oogzorg, die volgens het NOG het behoud van kwaliteit bij substitutie van zorg waarborgen. Daarnaast wordt een aantal mogelijke inrichtingsvormen bij substitutie van zorg beschreven. 

Addendum Plan geintegreerde oogzorg - oktober 2013
Leeftijd kind oogmeting door optometrist of opticien 
 

Voorbeeldproject regio Twente

Project: De optometrist als filter naar de 2e lijn onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Onderstaande documenten zijn eigendom van Thoon en zijn beschikbaar gesteld als voorbeeld voor het opzetten van soortgelijke projecten. 

Powerpoint over project Twente
Handleiding programma oogzorg Twente
Eisen die in Twente aan de optometrist gesteld zijn
RTVOost - filmpje

 

 

Voorbeeldproject STAR - SHL Rotterdam

Vind hier meer informatie over dit project.

Voorbeeldproject Oogziekenhuis Rotterdam

Project: Stabiele glaucoompatiënten naar optometrist in de 1e lijn. 

Gezamenlijke zorg' zorg dichtbij voor de stabiele glaucoompatiënt - Powerpoint presentatie

Financieringsmogelijkheden

Via Huisartsenzorg
Gelden uit 'Segment 3' kunnen worden ingezet bij projecten die onder verantwoordelijkheid van de huisarts worden uitgevoerd. Dit betreft een tijdelijke projectfinanciering. De verzekeraar maakt hierover afspraken met de betrokken huisartsen en andere partijen.

Via Medisch Specialistische zorg
Overige Zorgproducten Paramedisch Zorg (optometrie en orthoptie) bij projecten onder verantwoordelijkheid van de oogarts:

 

Werken met een Physician Assistant

Consensus document oogarts PA
Standpunt NOG inzake voorbehouden handelingen _april 2022
Toelichting op taakherschikking naar PA en VS
Handreiking implementatie taakherschikking van oogarts naar PA
Gedigitaliseerd formulier werkafspraken en organisatie taakherschikking naar PA
Toolbox voor inzet PA en VS

Relevante links

 • Ketenzorg: basisprincipes en praktische aspecten bij netwerken voor diabetici, COPD-, palliatieve zorg- en CVA-patiënten.

 • Op de FMS website staan vele voorbeelden van juiste zorg op de juiste plek, video's, nieuws en praktische hulpmiddelen. In de handreiking Juiste zorg op de juiste plek worden handvatten en concreet uitgewerkte adviezen gegeven over het opzetten van projecten die ‘juiste zorg op de juiste plek’ bewerkstelligen, inclusief een format voor een projectplan en rekenvoorbeelden.

 • Beleidsregel ACM Autoriteit Consument en Markt - De ACM heeft de beleidsregel Juiste zorg op de juiste plek gepubliceerd. In deze beleidsregel stellen zij vijf voorwaarden waaraan de samenwerking tussen zorgaanbieders in het kader van Juiste zorg op de Juiste plek moet voldoen om geen boete te krijgen van de ACM. Zie de website van de ACM.

 • Netwerkvorming: Hoe doe je dat? Netwerkgeneeskunde is volgens de Federatie een goede manier om Juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Maar hoe start je een netwerk? Waar moet je op letten? Netwerkzorg Nederland heeft een praktische handreiking opgesteld met tips voor het opzetten van een netwerk. Nieuwsgierig? Kijk op de website van Netwerkzorg Nederland.
 • Nieuwe website Juiste zorg op de juiste plek - Het ministerie heeft de website voor Juiste zorg op de juiste plek vernieuwd. Op de nieuwe website vindt u praktijkvoorbeelden, tips en informatie van de Taskforce. Neem een kijkje!
 • Subsidies Juiste zorg op de juiste plek - Met subsidiemogelijkheden ondersteunt het ministerie van VWS zorgprofessionals bij het realiseren van de Juiste zorg op de juiste plek. De overheid biedt subsidieregelingen voor nieuwe én bestaande projecten. Ook kunnen er vouchers aangevraagd worden om een beter beeld te krijgen van de zorgvraag in de regio en hoe deze zorgvraag zich de komende jaren ontwikkelt.
  Er zijn twee aanvraagrondes per jaar t/m 2021. Kijk voor meer informatie op de website van ZonMW.

foto FMS netwerkgeneeskunde.JPG

Voorbeeldproject optometrie in de 1e lijn in Tilburg
Oogartsen van het ETZ hebben samen met enkele optometristen uit de regio Midden-Brabant de mogelijkheden verkend om zorg te verplaatsen uit het ziekenhuis naar de optometrist. Het Samendraads-project ‘Optometrie in de 1e lijn in Midden-Brabant’, waarvoor CZ en VGZ in januari 2019 goedkeuring hebben gegeven, betreft een andere organisatie van de oogzorg. Door de inzet van een optometrist in de 1e lijn wordt een filter gevormd tussen de huisarts en de oogarts. Bekijk hier het implementatieplan.

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht