Taakverschuiving

Wilt u in uw regio aan de slag met taakverschuiving?
Op deze pagina vindt u voorbeelden van projecten en documenten die u op weg helpen bij taakverschuiving naar optometristen en physician assistants.
 

NOG documenten 

Stappenplan regionale samenwerking

  • Stap 1: Over welke oogzorg worden afspraken gemaakt?
  • Stap 2: Welke beroepsbeoefenaren doen mee?
  • Stap 3: Welke bijdrage levert de betreffende beroepsbeoefenaar aan het zorgproces?
  • Stap 4: organisatorische afspraken: Zorg, financiële zaken, kwaliteit, communicatie en verslaglegging, implementatie, evaluatie.

Leg de samenwerkingsafspraken die binnen het netwerk gemaakt zijn schriftelijk vast. Cruciaal is in ieder geval dat heldere afspraken worden gemaakt over:

  • communicatie met de patiënt (wie is aanspreekpunt),
  • regie (wie is hoofdbehandelaar, welke informatie wordt aan wie gegeven en wie is aanspreekbaar t.a.v. het goed verlopen van de opeenvolgende schakels) en vooral en met name dat de
  • evaluatie regelmatig ter hand wordt genomen.

Randvoorwaarden anderhalvelijns oogzorg
Beschrijft de randvoorwaarden die volgens het NOG het behoud van kwaliteit bij substitutie van zorg waarborgen. Daarnaast wordt een aantal mogelijke inrichtingsvormen bij substitutie van zorg beschreven. 

2013 plan geïntegreerde oogzorg OVN NVvO NOG
Leeftijd kind oogmeting door optometrist of opticien 
 

Voorbeeldproject regio Twente - optometrist als filter naar de 2e lijn onder verantwoordelijkheid van de huisarts

Onderstaande documenten zijn eigendom van Thoon en zijn beschikbaar gesteld als voorbeeld voor het opzetten van soortgelijke projecten. 

Powerpoint over project Twente
Handleiding programma oogzorg Twente
Eisen die in Twente aan de optometrist gesteld zijn
RTVOost - filmpje
 

Voorbeeldproject Oogziekenhuis Rotterdam - stabiele glaucoompatiënten naar optometrist in de 1e lijn 

Project 'gezamenlijke zorg' zorg dichtbij voor de stabiele glaucoompatiënt - Powerpoint presentatie

Financieringsmogelijkheden

via Huisartsenzorg

Gelden uit 'Segment 3' kunnen worden ingezet bij projecten die onder verantwoordelijkheid van de huisarts worden uitgevoerd. Dit betreft een tijdelijke projectfinanciering. 

 

via Medisch Specialistische zorg

Overige Zorgproducten Paramedisch Zorg (optometrie en orthoptie) bij projecten onder verantwoordelijkheid van de oogarts:

 

Werken met een Physician Assistant

Toelichting op taakherschikking naar PA en VS
Handreiking implementatie taakherschikking van oogarts naar PA
NOG Standpunt voorbehouden handelingen
Gedigitaliseerd formulier werkafspraken en organisatie taakherschikking naar PA
Toolbox voor inzet PA en VS

Relevante links

Zorg op de juiste plek - vragen en antwoorden over substitutie
Ketenzorg - een kijkje bij de buren: basisprincipes en praktische aspecten bij netwerken voor diabetici, COPD-, palliatieve zorg- en CVA-patiënten.
FMS website - zorg op de juiste plek met handreiking Juiste zorg op de juiste plek:
In de handreiking worden handvatten en concreet uitgewerkte adviezen gegeven over het opzetten van projecten die ‘juiste zorg op de juiste plek’ bewerkstelligen, inclusief een format voor een projectplan en rekenvoorbeelden.
FMS website - taakherschikking binnen de muren van de instelling

foto FMS netwerkgeneeskunde.JPG

 

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen