Projectgroep Duurzame Oogheelkunde

DeProjectgroep Duurzame Oogheelkunde (PGDO) is een specialisme-overstijgende projectgroep betrokken bij de verduurzaming van de oogheelkundige zorg.

Doelstelling

De PGDO streeft naar het verduurzamen van alle processen binnen de Nederlandse oogheelkundige praktijk. Deze doelstelling is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg welke in 2020 mede is ondertekend door het NOG. Concreet streeft de projectgroep naar:

 • reductie van uitstoot van broeikasgassen
 • zuiniger en circulair gebruik van grondstoffen
 • minder medicijnresten in het grondwater
 • een gezonde leefomgeving voor patiënt en zorgmedewerker

De projectgroep wil deze doelen bereiken door informatievoorziening en adviesontwikkeling, met in achtneming van de huidige richtlijnen en de wetenschappelijke consensus. Bij deze adviezen (Best Practices) staat patiëntveiligheid en duurzaamheid voorop. De Best Practices worden in samenwerking met de relevante werkgroepen van het NOG ontwikkeld om een optimaal en effectief draagvlak te creëren. En worden tenslotte door de commissaris Kwaliteit van het NOG goedgekeurd en gepubliceerd op deze site.  Er is ook een samenwerking met het SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) en de IGJ.

Lidmaatschap

De projectgroep bestaat uit medewerkers binnen de oogheelkunde, zowel oogartsen als OK-verpleegkundigen en TOA’s, en overlegt 6 wekelijks.

Belangstellenden voor de Projectgroep Duurzame Oogheelkunde kunnen zich aanmelden via duurzameoogheelkunde@gmail.com. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap.

 

Best practices en literatuur

De eerste Best Practices werden tijdens de keynote lecture Duurzame Oogheelkunde op het NOG congres 2021 gepresenteerd. Deze Best Practices vindt u hier:

Op dit moment zijn er nieuwe Best Practices in ontwikkeling met betrekking tot de cataract chirurgie.

Indien u kennis wilt nemen van onze literatuur database met betrekking tot duurzame gezondheidszorg, kunt u ons een email sturen.

Bestuur

 • Sjoerd Elferink (oogarts Flevoziekenhuis, Almere)
 • Redmer van Leeuwen (oogarts en VR chirurg UMCU, Utrecht)
 • Carlijn van Dehn (oogarts Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer)
 • Rebecca Banens (operatieassistent, zelfstandig werkzaam in meerdere klinieken oogheelkunde)
 • Monique Holtslag (oogarts OMC Hanzekliniek)
 • Rutger Bakker (oogarts Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s Hertogenbosch)
 • Ype Henry (gepensioneerd oogarts, bestuurslid NIOIC, erelid NOG)
 • Mary van Schooneveld (oogarts Amsterdam UMC en Bartiméus)
 • Karin van der Maesen (oogarts Bergman Kliniek)
 • Henk Veraart (oogarts Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg)
 • Manon van Hecke (oogarts Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg)
 • Karin Littink (oogarts Rijnstate, Arnhem)
 • Muriel Doors (oogarts Maxima Medisch Centrum, Veldhoven)
 • Nienke Soeters (optometrist, Oogkliniek Heuvelrug, Zeist)
 • Tristan Reuser (Midland Eyq Clinic, UK)

Landelijk Netwerk de Groene OK

Het NOG neemt deel aan het Landelijk Netwerk de Groene OK. Dit is een samenwerkingsverband van 15 wetenschappelijke en beroepsverenigingen die de zorg op de OK willen verduurzamen. Het landelijk netwerk stimuleert en ondersteunt individuele medisch specialisten en zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK om op duurzame wijze aan de slag te gaan. Neem hier een kijkje op de website.

 

 

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen