PG Binkhorst Stichting

Zien door onderzoek
Het doel van de stichting is wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek in de ruimste zin des woords, aan te moedigen en te bevorderen.
Tevens komt in aanmerking research op het terrein van neurologie, fysiologie, fysica en/of ander werk dat invloed kan hebben op de voorkoming, genezing of stabilisering van oogaandoeningen. 

Daartoe stelt zij 2-jaarlijks een prijs van €10.000 ter beschikking voor het beste proefschrift op het gebied van wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek. Een deskundige jury beoordeelt de binnengekomen proefschriften. Ook stelt de stichting reisbeurzen (maximaal € 5.000) ter beschikking voor directe kennisoverdracht op het gebied van oogheelkundig onderzoek, de beurs is niet bedoeld voor congresbezoek.

Voorwaarden

  • Deelname staat open voor personen of researchgroepen.
  • Het in te zenden proefschrift heeft betrekking op oogheelkundig onderzoek.
  • Het is verricht op Nederlands grondgebied en zal gedurende drie opeenvolgende jaren meegewogen worden.
  • Over de uitslag van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Inzendingen dienen bij voorkeur voor 1 juli van elk jaar ingestuurd te worden aan het NOG bureau, Postbus 1583, 6501 BN Nijmegen.

De prijs voor het beste proefschrift wordt 2-jaarlijks toegekend en uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het jaarcongres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Reisbeurzen worden vaker toegekend.

Winnaars Binkhorstprijzen

1983: L. Koornneef, 1983: W.F. Treffers, 1985: D. van Norren, 1986: niet uitgereikt, 1987: G. Dagnelli, 1988: G. van Rij, 1989: niet uitgereikt, 1990: J.L. van Delften M.P.M. ten Tusscher, 1991: J.J.M. Kremers, 1992: A. Rothova, 1993: H.G. Lemij, 1994: A.A.B. Bergen, 1995: C. van de Togt, 1996: L.J. van Rijn en V.P.T. Hoppenreijs, 1997: P.R. Roelfsema, 1998: P.J. de Lint en H.F.A. Duijm, 1999: F.H.M. Jongsma, 2000 J.G. Journee-de Korver, 2001: niet uitgereikt, 2002: M. Abramoff, 2003: Witmer, 2004: niet uitgereikt, 2005: B.J. Klevering, 2006: Dr. Ikram, 2007: N. Reus, 2008: S.E. Loudon, 2009: S. Keijser, 2010: C.J.F. Boon, 2011: K. Littink, 2012: W.D. Ramdas, 2013: T. Hillenaar, 2014: I.H.G. Bronkhorst, 2015: niet uitgereikt, 2016: R. van Huet en N.M.T. Saksens, 2019: E.H.C. van Dijk

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen