Over het NOG

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van oogartsen.  

De Nederlandse oogartsen hebben zich sinds 1892 verenigd. Zij zorgen via het NOG voor het bevorderen en bewaken van de oogzorg. Daarnaast faciliteert het NOG oogartsen in de uitvoering van hun vak.

Wij zijn een inhoudsdeskundige en betrouwbare partner. Deze kwaliteiten zetten we in om het belang van goed zien, zowel voor de patiënt als voor de maatschappij, bij iedereen onder de aandacht te brengen.

Door de vergrijzing neemt het aantal patënten met een oogaandoening toe. Bij veel patiënten wordt blindheid of slechtziendheid voorkomen door tijdig te behandelen. Nu investeren in de oogheelkunde zorgt voor een betere kwaliteit van leven voor patiënten en levert financieel voordeel op voor de overheid in de toekomst.

 

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen