Over het NOG

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van oogartsen.  

De Nederlandse oogartsen hebben zich sinds 1892 verenigd. Zij zorgen via het NOG voor het bevorderen en bewaken van de oogzorg. Daarnaast faciliteert het NOG oogartsen in de uitvoering van hun vak.

Wij zijn een inhoudsdeskundige en betrouwbare partner. Deze kwaliteiten zetten we in om het belang van goed zien, zowel voor de patiënt als voor de maatschappij, bij iedereen onder de aandacht te brengen.

Door de vergrijzing neemt het aantal patíënten met een oogaandoening toe. Bij veel patiënten wordt blindheid of slechtziendheid voorkomen door tijdig te behandelen. Nu investeren in de oogheelkunde zorgt voor een betere kwaliteit van leven voor patiënten en levert financieel voordeel op voor de overheid in de toekomst.

 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht