Over het NOG

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) is de wetenschappeilijke beroepsvereniging van oogartsen.  

De vereniging is opgericht in 1936 en telt ruim 1100 leden. Naast het Bestuur en Bureau bestaan er de Stichting Visitatie en de Stichting Oogheelkundige Congressen. Daarnaast zijn binnen het NOG meerdere Commissies en Werkgroepen actief.

Missie en Visie

Het NOG is een inhoudsdeskundige en betrouwbare partner, die de kwaliteit en veiligheid van de oogzorg, afgestemd op de patiënt, bevordert en bewaakt. Daarnaast faciliteert het NOG oogartsen in de uitvoering van hun vak.

Door de vergrijzing neemt het aantal patënten met een oogaandoening toe. Bij veel patiënten wordt blindheid of slechtziendheid voorkomen door tijdig te behandelen. Nu investeren in de oogheelkunde zorgt voor een betere kwaliteit van leven voor patiënten en levert financieel voordeel op voor de overheid in de toekomst.

Strategie

Het NOG heeft strategische doelstellingen geformuleerd op het gebied van kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en wetenschap en innovatie. U kunt deze hier downloaden.

 

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen