Uitkomsten indicatoren cataract 2017: aandachtspunten zijn visuswinst en beoogde refractie

woensdag, 5 september, 2018

Het is verheugend om te zien dat alle zorginstellingen in Nederland meedoen aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG. Wel is er nog winst te behalen in het aantal patiënten bij wie de registratie volledig is ingevoerd.

Ook valt het lage percentage patiënten op dat de PROM Catquest preoperatief en postoperatief heeft ingevuld. Er is een enkele instelling die een beter resultaat haalt. Mogelijk dat van deze best practices geleerd kan worden.

De variatie tussen zorginstellingen in het percentage patiënten dat minstens 1 regel visuswinst behaalt valt ook op. Hoewel comorbiditeit hierin een rol zou kunnen spelen, lijkt het zinvol om in de eigen kliniek goed te kijken naar de wijze waarop de visus wordt gemeten en of deze correct wordt geregistreerd.

Bij de meeste patiënten wordt de beoogde refractie na de cataractoperatie behaald. Een aantal klinieken haalt echter de internationale EUREQUO benchmark niet; ook hier lijkt het zinvol om in de eigen kliniek goed te kijken wat mogelijke oorzaken hiervoor zouden kunnen zijn en of er verbeteringen doorgevoerd zouden kunnen worden.

De volledige beschrijving van de uitkomsten vindt u hieronder. Hierin is ook opgenomen hoe u inzicht kan krijgen in de uitkomsten van uw eigen ziekenhuis en hoe u deze uitkomsten kan vergelijken met alle Nederlandse ziekenhuizen.

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen