Richtlijnen Blepharo/ dermatochalasis en Infantiele hemangiomen afgerond

maandag, 11 oktober, 2021

Afgelopen jaar heeft het NOG de volgende richtlijnen geautoriseerd en inmiddels zijn deze richtlijnen op de richtlijnendatabase gepubliceerd:

1. Chirurgische correctie blepharo-/dermatochalasis, blepharoptosis en wenkbrauwptosis.
Afgelopen zomer is deze richtlijn ter stemming aan u voorgelegd, waarna door een meerderheid van stemmen de richtlijn is geautoriseerd. 
Namens het NOG hebben Dr. W.A. van den Bosch en Dr. D.T. Hartong zitting genomen in de werkgroep van deze richtlijn. 
Er zijn aanbevelingen opgesteld met betrekking tot indicatiestelling, diagnostiek, risico-inventarisatie, behandeling, voorlichting aan patiënten, het postoperatieve traject en de organisatie en kwaliteit van operatiekamers en ziekenhuizen en klinieken.

2. Infantiele hemangiomen

Deze richtlijn is eerder dit jaar bestuurlijk geautoriseerd nadat geleverd commentaar adequaat was verwerkt.

Namens het NOG hebben mw. M. Marinkovic (tot september 2019) en dhr. S.W. Genders (vanaf september 2019) plaatsgenomen in de werkgroep.

De richtlijn gaat in op de anamnese, lichamelijk onderzoek, aanvullend onderzoek, verschillende vormen van therapie (lokaal, systemisch, chirurgisch) en in het bijzonder wanneer behandeling is aangewezen van een hemangioom. Daarnaast gaat het ook in op de afstemming van zorg bij infantiele hemangiomen met wanneer een 0e /1e lijn behandelaar een kind met een hemangioom dient door te verwijzen naar een expertisecentrum / gespecialiseerd behandelteam / dermatoloog of kinderarts met expertise op dit gebied.

Oktober 2021

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht