Richtlijn Hypertensief Spoedgeval (voorheen Hypertensieve crisis) is gewijzigd

maandag, 3 mei, 2021

In de oude richtlijn ‘Hypertensieve Crisis’ uit 2010 werd een hypertensieve crisis met een hypertensieve retinopathie graad III/IV aangemerkt als ‘noodgeval’, omdat vanwege een falende cerebrale autoregulatie de kans op bloeddrukgerelateerde complicaties (met name hypoperfusie van de hersenen) groter is en derhalve klinische behandeling is aangewezen. Aanbevolen werd bij iedere verdenking hypertensieve crisis een oogarts in consult te vragen om op basis van fundoscopie te kunnen beslissen of er sprake was van een spoedgeval waarbij onmiddellijk klinisch behandeld diende te worden of een urgent geval waarbij ambulante behandeling kon gebeuren. Dit resulteerde in de praktijk in veel acute fundoscopieën door oogartsen met een beperkte kans op werkelijke spoedgevallen.

De module ‘Consult oogarts bij hypertensief spoedgeval’ is herzien.

Hierbij worden aanbevelingen gegeven over wanneer een oogarts in consult dient te worden gevraagd:

Aanbevelingen in de nieuwe richtlijn:

Beoordeel bij twijfel tussen een hypertensief spoedgeval en ernstige hypertensie met klachten (hoofdpijn en/of wazig zien) beide fundi als de bloeddruk >200/120 mmHg is én andere tekenen van acute orgaanschade ontbreken.

Beslis over de gewenste procedure voor de fundusbeoordeling en maak fundusfotografie op of nabij de spoedeisende hulp mogelijk.

Klik hier om de herziening van de richtlijn en de motivatie achter deze aanbevelingen te bekijken.

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht