Reactie NOG bestuur n.a.v. Zembla uitzending

zaterdag, 24 december, 2016

In de recente uitzending van Zembla is aandacht besteed aan complicaties na LASIK-behandeling, in het bijzonder de zeldzame complicatie neuralgische pijn. Het NOG bestuur betreurt vanzelfsprekend het optreden van een dergelijke ernstige complicatie en realiseert zich dat deze klachten zeer ingrijpend en invaliderend zijn voor de betreffende patiënten. 

In het kader van de kwaliteitsbewaking kent het NOG een certificering voor refractiechirurgen waarin afspraken gemaakt zijn over de minimale eisen waaraan moet worden voldaan om deze behandeling aan te bieden. Hierin past ook de uitwerking van de informatie die gedeeld dient te worden met patiënten voordat zij een behandeling ondergaan. Samen met onze collega's van het NGRC zullen wij de informatieverstrekking rondom de diverse refractiechirurgische behandelingen, waaronder de LASIK-methode, en hun eventuele bijwerkingen verder aanscherpen. 

De oogartsen en het NOG bestuur werken continu aan verhoging van de kwaliteit van de oogheelkundige zorg door voortdurende verbetering van richtlijnen, regelmatige visitaties en audits, en certificering van klinieken en oogartsen.

Voorts willen wij benadrukken dat er jaarlijks honderdduizenden oogheelkundige behandelingen worden verricht met goed resultaat. Zowel afgemeten aan lage complicatiegetallen, als vanuit patiënten perspectief en qua visuele uitkomsten.

Wij, zowel artsen als patiënten, moeten ons realiseren dat geen medische behandeling zonder risico's is. De uitzending van Zembla is zeker een aanzet om de procedure van informatieverstrekking rondom oogheelkundige ingrepen nogmaals tegen het licht te houden.

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen