NZa laat per 2020 verplichting fysiek face-to-face contact aan begin van nieuw zorgtraject los

dinsdag, 24 september, 2019

Het uit de regelgeving halen van de verplichting van ‘fysiek face-to-face contact’ ergens in een initieel subtraject (ZT11), maakt het mogelijk dat consulten tussen de oogarts en de patiënt ook op afstand plaats kunnen vinden, door middel van bijvoorbeeld eerst een screen-to-screen consult gevolgd door een of meerdere belconsulten.
Komt de patiënt wel naar het ziekenhuis, dan blijkt het fysieke face-to-face contact logischerwijs uit de gekozen diagnostische en operatieve verrichtingen en wordt daarmee geborgd door de overige registratieregels.
Het laten vervallen van
het verplichte ‘fysiek face-to-face contact’ zorgt ervoor dat patiënten niet onnodig op de poli hoeven te komen, zorgt voor meer eenduidigheid in de regelgeving en draagt bij aan vermindering van administratieve lasten.

Het vervallen van deze verplichting leidt volgens de NZa niet tot enige financiële impact! De regels omtrent welke beroepsbeoefenaar welke zorgactiviteit mag registeren blijven immers gelijk.

Bent u benieuwd naar de andere wijzigingen in 2020? klik hier.

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen