De herziene richtlijn ‘Cataract’ is geautoriseerd en gepubliceerd op de richtlijnendatabase!

woensdag, 15 december, 2021

Voor deze richtlijn herziening heeft de werkgroep uitgebreid literatuuronderzoek gedaan.
Namens het NOG heeft Drs. B.A.E van der Pol het voorzitterschap op zich genomen. Daarnaast bestond de werkgroep uit de volgende leden: Dr. M.C. Bartels, Drs. M.M.M.J. Dellaert, Drs. Y.P. Henry, Dr. L.V. Ly, Drs. R.C.M. Maatman, Dr. N.J. Reus, Dr. N. Visser en Prof. dr. R.M.M.A. Nuijts.

Belangrijkste wijzigingen

Er zijn nieuwe aanbevelingen (zie hoofdstuk Verantwoording voor de werkwijze) opgesteld met betrekking tot:

 • Bilaterale cataractchirurgie bij reguliere patiënten, mits er aan de voorwaarden wordt voldaan: principal practice guideline for bilateral surgery,
 • Bij alle patiënten intra-cameraal cefuroxim toedienen aan het einde van de operatie en een druppeladvies voor NSAIDs én corticosteroïden oogdruppels geven,  
 • multifocale en torische IOL’s,
 • het gebruik van de femtosecondlaser,
 • lenssterkteberekening,
 • OCT,
 • ontstekingsprofylaxe bij oogheelkundige co-morbiditeit,
 • IOL-keuze en lenssterkteberekening na refractiechirurgie.

  De richtlijn is opgenomen in de richtlijnendatabase.

  Ook wordt de informatie op thuisarts vernieuwd en is er een nieuwe REP ontwikkeld. Hierover spoedig meer!
   

Boodschap aan leden t.a.v. bilaterale cataractchirurgie (zie module tijdsbestek tussen twee operaties

Patiënt en oogarts beslissen samen of bilaterale cataractchirurgie wenselijk is. Van belang is dat de mogelijkheid om beide ogen direct na elkaar te opereren op één dag in beginsel alleen geldt voor ogen zonder bijkomende risicofactoren. Uitkomst van eerste oog is niet belangrijk om mee te nemen voor uitkomst aan het tweede oog.

Het is denkbaar dat opeenvolgende cataractextracties op dezelfde dag een kostenbesparing opleveren door minder ziekenhuisbezoeken en een korter morbiditeitstraject. Aangezien patiënten na bilaterale cataractchirurgie gedurende een kortere periode gedruppeld worden, is er tevens een besparing in de kosten voor thuiszorg te verwachten.
Gezien het feit dat ook bij het opereren van twee ogen op één dag de ingreep als twee aparte ingrepen worden beschouwd wat betreft middelen zal dit op dit vlak niet kostenbesparend zijn. De mogelijkheid, bekostiging en inrichting van het operatieve proces voor elk oog afzonderlijk zal moeten blijven bestaan.

Webinar simultane bilaterale cataractchirurgie: van richtlijn naar praktijk

Op donderdag 27 januari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur houdt De Oogarts haar eerste live webinar. Bij dit eerste webinar staan verschillende facetten rondom de nieuwe adviezen voor simultaan bilateraal opereren uit de onlangs herziene NOG-richtlijn Cataract centraal. Het webinar is met 1 punt geaccrediteerd door het NOG. Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.deoogarts.nl/webinars.

Op de website van De Oogarts is een interview met Marjolijn Bartels over het webinar gepubliceerd zie: https://deoogarts.nl/jaargangen/2021/4-dec/simultane-bilaterale-cataractchirurgie-vraagt-om-een-andere-mindset.html. Het interview is openbaar toegankelijk.

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht