Beschikbaarheid van medicatie

donderdag, 20 april, 2017

Het komt steeds vaker voor dat medicatie niet beschikbaar is. Soms is een alternatief geneesmiddel beschikbaar, of kan het geneesmiddel uit het buitenland worden gehaald.

Op Farmanco kunt u zien of een medicijn leverbaar is of niet, en wat de alternatieve mogelijkheden uit binnen- en buitenland zijn.

Het NOG heeft de problemen via de Federatie van Medisch Specialisten onder de aandacht gebracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGC) en het Ministerie van VWS. VWS heeft inmiddels een werkgroep ingericht om het probleem op te lossen.

Om het risicoprofiel van niet beschikbare geneesmiddelen te kunnen bepalen ontvangen wij graag concrete voorbeelden waarin een patiënt schade (oogheelkundig of financieel) heeft opgelopen. Graag ontvangen wij specifieke casuïstiek met daarbij informatie over de patiëntengroep, het middel waar het om gaat, is er een alternatief beschikbaar, de gezondheidsschade voor de patiënt en de schade financieel. U kunt deze informatie doorgeven aan het NOG bureau.

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen