Bericht voor ziekenhuizen die via HiX de PROM Catquest gaan uitvragen

dinsdag, 15 december, 2020

Het NOG bureau krijgt de afgelopen week regelmatig de vraag van instellingen die bezig zijn met de inrichting van deze nieuwe module in HiX, of de PROM data aangeleverd moet worden aan het NOG.
De PROM data wordt op dit moment nog niet gekoppeld aan de nieuwe kwaliteitsregistratie Cataract voor de casemixcorrectie, vandaar dat het NOG deze data (nog) niet verzamelt. DIt is wel een ontwikkelrichting waar het NOG aan denkt voor de toekomst, zodat dan ook de uitkomst van de Catquest tussen instellingen vergeleken kan worden. 

De uitkomsten van de indicatoren in de Indicatorengids cataract sturen instellingen rechtstreeks naar het Zorginstituut, ziekenhuizen meestal via de OnmiQ server van Dutch Hospital Data. Voor de PROM betreft dat de indicatoren 3a, 3b, 3c uit de indicatorengids en de eventueel vrijwillig aan te leveren indicator 3d:

  • 3a Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit?
  • 3b Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest preoperatief heeft ingevuld.
  • 3c Het percentage patiënten dat de PROMs Catquest postoperatief heeft ingevuld.
  • 3d De gemiddelde uitkomsten van de PROM Catquest op instellingsniveau van zowel de pre- als de postoperatieve antwoorden inclusief betrouwbaarheidsintervallen per vraag als de uitkomstmaat inclusief betrouwbaarheidsintervallen (gecorrigeerde verschilscore van de PROM Catquest)

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen