MISSIE & VISIE & STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN NOG 2016 - 2018

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap is een inhoudsdeskundige en betrouwbare partner, die de kwaliteit en veiligheid van de oogzorg, afgestemd op de patiënt, bevordert en bewaakt. Daarnaast faciliteert het NOG oogartsen in de uitvoering van hun vak.

Door de vergrijzing neemt het aantal patënten met een oogaandoening toe. Bij veel patiënten wordt blindheid of slechtziendheid voorkomen door tijdig te behandelen. Nu investeren in de oogheelkunde zorgt voor een betere kwaliteit van leven voor patiënten en levert financieel voordeel op voor de overheid in de toekomst.

De strategische doelstellingen op het gebied van kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en wetenschap en innovatie vindt u als bijlage.

Naar aanleiding van de beleidsdagen in november 2016 heeft het NOG bestuur samen met de werkgroepen de strategische en operationele doelstellingen voor 2017 - 2019 bepaald (zie bijlage).

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen