MISSIE & VISIE & STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN NOG 2016 - 2018

Het NOG bevordert en bewaakt de kwaliteit van de oogzorg, afgestemd op de patiënt, en het NOG faciliteert oogartsen in de uitvoering van hun vak.

Het NOG is een inhoudsdeskundige en betrouwbare partner. Het NOG zet deze kwaliteiten in om het belang van goed zien, zowel voor de patiënt als voor de maatschappij, bij iedereen onder de aandacht te brengen.

Door de vergrijzing neemt het aantal patënten met een oogaandoening toe. Bij veel patiënten wordt blindheid of slechtziendheid voorkomen door tijdig te behandelen. Nu investeren in de oogheelkunde zorgt voor een betere kwaliteit van leven voor patiënten en levert financieel voordeel op voor de overheid in de toekomst.

De strategische doelstellingen op het gebied van kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en wetenschap en innovatie vindt u als bijlage.

Naar aanleiding van de beleidsdagen in november 2016 heeft het NOG bestuur samen met de werkgroepen de strategische en operationele doelstellingen voor 2017 - 2019 bepaald (zie bijlage).

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen