Cataracts

Het doel van deze richtlijntoets van REP-Online is het toetsen van uw kennis van de richtlijn cataract aan de hand van een dertigtal theoretische en casuïstische meerkeuzevragen en een introductiecasus. Bij alle vragen kunt u door het aanklikken van een hyperlink het betreffende tekstdeel van de richtlijn inzien. Bij alle antwoorden, de goede en de foute, treft u een toelichting op het antwoord aan. 

Om deze richtlijntoets met goed gevolg af te leggen dient u 70% van de – gesloten – vragen goed te beantwoorden. Alleen een antwoord dat bij de eerste keer beantwoorden van een vraag correct is, telt mee voor uw score. Wanneer na het volledig doorlopen van de toets blijkt dat u een te laag percentage heeft behaald, kunt u de toets opnieuw doen.

Deze richtlijntoets is geaccrediteerd tot: 03-02-2024

Leerdoel
Na het doorlopen van dit richtlijneducatieprogramma bent u op de hoogte van de inhoud van de richtlijn cataract van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG).