Gecertificeerde refractiechirurgen voor o.a. ooglaseren

Wat is refractiechirurgie?

Refractiechirurgie wil zeggen dat door middel van een operatieve ingreep (een deel van een) refractieafwijking van het oog permanent wordt gecorrigeerd, waardoor mensen minder afhankelijk worden gemaakt van een hulpmiddel zoals bril of contactlenzen.

Dit kan gedaan worden door middel van chirurgie of ooglaseren.

Het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC) geeft op hun website meer informatie over refractiechirugie.

Overzicht gecertificeerde refractiechirurgen

Alleen een refractiechirurg die daartoe geregistreerd is door het NGRC mag kenbaar maken dat hij een NGRC-gecertificeerde refractiechirurg is. Deze titel is niet beschermd uit hoofde van de Wet BIG.

Dit is de lijst van gecertificeerde refractiechirurgen

Indien een oogarts niet op deze gepubliceerde lijst voorkomt, kan dit zijn omdat de Stichting Visitatie NOG naar aanleiding van een bezoek heeft vastgesteld dat de betrokken persoon of kliniek niet beantwoordt aan de normen die het NOG hiervoor heeft gesteld. Het is evenwel ook mogelijk dat de betrokkene niet geïnteresseerd is in een registratie door het NGRC en dan ook geen verzoek heeft ingediend voor een certificering als NGRC-gecertificeerde refractiechirurg.

Kwaliteitsnormen

Het NOG heeft in samenwerking met haar leden en op basis van onderzoek een aantal kwaliteitsnormen gesteld voor een veilige en deskundige uitvoering van de refractiechirurgie. Deze normen bieden geen garantie voor absolute en volledige kwaliteit en veiligheid van de oogarts die deze behandelingen toepast, maar realiseert daarentegen wel een belangrijke bijdrage daaraan.

Met het oog hierop doet de Stichting Visitatie van het NOG één keer in de vijf jaar een onderzoek om na te gaan of de oogarts deze norm en ook andere normen (nog steeds) respecteert. Na het positief vaststellen hiervan (her)registreert het NOG de oogarts als NGRC gecertificeerde refractiechirurg, om zo voor de consument inzichtelijk te maken welke oogartsen voldoen aan de kwaliteitsnormen van het NOG.

ZKN-keurmerk

Refractiechirurgie vindt veelal plaats in zelfstandige behandelcentra. De Zelfstandige Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor een geborgde kwaliteit van medische zorg, een snelle efficiënte en persoonlijke behandeling, waar uw gezondheid centraal staat.

Het ZKN-keurmerk bewaakt het gehele zorgproces van privéklinieken. Van diagnose tot behandelresultaat. Het keurmerk garandeert dat het medisch personeel bevoegd is (d.w.z. BIG-geregistreerd is) om het beroep uit te oefenen.

De klinieken met dit keurmerk hebben het recht om in hun communicatie het logo van ZKN af te beelden. Dit logo is voor iedereen direct herkenbaar. 

 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht