Wat gebeurt er met de DBC-subtrajecten wanneer de automatische afsluiting geschiedt ZONDER dat er in dat subtraject een face-to-face contact met de oogarts heeft plaatsgevonden?

Uitgaande van het feit dat correcte registratie heeft plaatsgevonden, kan het voorkomen dat in het subtraject geen face-to-face contact aanwezig is. Deze subtrajecten leiden tot UITVAL. Uitval producten geven geen declaratie en dus geen opbrengst. Oplossing kan zijn: de waarde van deze uitval producten als opslag op de lokale kostprijs doorberekenen. Daarmee zijn de kosten gedekt. Omdat in UITVAL dus géén inzet van de oogarts zit, heeft e.e.a. geen consequenties voor gemist honorarium.

Met ingang van 2015 is het mogelijk om in bepaalde situaties subtrajecten die zouden uitvallen door het ontbreken van een face-to-face contact maar waarbinnen wel optometrische of orthoptische zorgactiviteiten zijn geregistreerd afzonderlijk te declareren als OZP. Voor nadere toelichting en voorwaarden wordt verwezen naar de documenten in de map OPT/ORT/PA.

 

 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht