Hoe om te gaan met zorgactiviteiten codering?

Er zijn verschillende lijsten waarin codes voor zorgactiviteiten voorkomen.

  • De oude CTG lijsten, maar deze zijn niet meer functioneel en vervangen door Zorgactiviteitenlijsten, ofwel ZA's.
  • De volledige actuele ZA lijst voor zowel ingrepen (operatief) als onderzoek (diagnostisch) is te downloaden op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit. Nadeel is dat daarin geen onderscheid gemaakt is welke ZA's met name voor de oogheelkunde gebruikt worden. Om u behulpzaam te zijn heeft het NOG die lijsten gecomprimeerd naar lijsten waarin oogheelkundige ZA's bij elkaar gezet zijn. Op de website van het NOG zijn het overzicht van diagnostische verrichtingen (2016) en het overzicht van operatieve verrichtingen (2016) te downloaden.
  • Een probleem is dat sommige ziekenhuizen niet de officiële ZA lijsten van DBC onderhoud gebruiken, maar een eigen systeem namelijk lijsten samengesteld door Dutch Hospital Data (DHD). Deze CBV lijst bevat heel veel meer codes dan er zorgactiviteiten zijn, met name om binnen de eigen zorginstelling extra eigen registraties mogelijk te maken. Wij raden u aan alleen de officiële ZA's te gebruiken, omdat de koppeling tussen de CBV codes en de officiele NZa Zorgactiviteitencodes niet altijd kloppen. met ingang van 2015 zijn de CBV lijsten herzien in overleg met het NOG/BBC. Onjuiste codes zijn verwijderd, soms zijn ze tekstueel aangepast, en waar nodig zijn codes toegevoegd. 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht