Hoe intravitreale injecties bij DRP en andere vaataandoeningen te declareren?

De declaratie mogelijkheden voor intravitreale injecties in het algemeen:

  • Bij exsudatieve AMD wordt gedeclareerd onder diagnosecode 704. Afspraken over aantal te declareren DBC's dienen vooraf te zijn overeengekomen met de gezamenlijke zorgverzekeraars. Het gebruik van Lucentis is hierbij toegestaan conform de DBC-registratie instructie voor oogheelkunde.
  • Een alternatieve wijze is declaratie onder andere diagnoses in de retinaboom. Afspraken over aantal + kostprijs per DBC dienen vooraf met de afzonderlijke verzekeraars te zijn overeengekomen. Volgens de instructie DBC registratie oogheelkunde geeft echter andere diagnoses dan 704 geen validatie t.a.v. de afzonderlijke declaratie van het dure geneesmiddel Lucentis als add-on.

Een zogenaamd ‘duur geneesmiddel’ kan alleen als add-on worden geregistreerd bij een indicatie die voorkomt op de lijst van de NZa. Indien het dure geneesmiddel voor een andere diagnose wordt toegepast dient de prijs te zijn opgenomen in de DBC prijs. Zie voor nadere info ook de meest actuele codeerwijzer op de NOG website onder BBC.

 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3582 BL Utrecht