Commissie Wetenschap

De commissie Wetenschap is een specialisme-overstijgende commissie op het gebied van de oogheelkundige wetenschap. Daarnaast zijn alle onderzoekers in Nederland betrokken bij een werkgroep die gericht is op hun specialisme binnen de oogheelkunde. 

Doelstelling

Het doel van de commissie is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van oogaandoeningen in Nederland.

Overige doelstellingen zijn:

  • stimuleren van onderlinge contacten en samenwerkingen van oog-wetenschappers in Nederland in care en cure;
  • vergroten van kansen op verkrijgen van landelijke en Europese subsidies;
  • motiveren van junior wetenschappers (AIOS met PhD) en studenten om onderzoek te (blijven) doen;
  • stimuleren om opgedane inzichten te vertalen naar de oogheelkundige praktijkvoering en de patient.

Lidmaatschap

Belangstellenden voor de commissie Wetenschap kunnen zich aanmelden bij het NOG bureau. Er zijn geen kosten verbonden aan het lidmaatschap.

Dagelijks bestuur

Mw. prof. dr. S.M. Imhof (voorzitter)
Mw. prof. dr. M.J. Jager (penningmeester)
Mw. prof. dr. A.I. den Hollander (secretaris)
Mw. prof. dr. C.C.W. Klaver
Dhr. prof. dr. R.M.M.A. Nuijts
Dhr. Dr. T.T.J.M. Berendschot

Ondersteuning
Mw. dr. M. Meester

Nieuwsbrieven
Januari 2022

 

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht