Commissie Kwaliteit

De Commissie Kwaliteit houdt zich bezig met het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de oogheelkundige zorg in Nederland. Men is actief op het gebied van:

  • richtlijnontwikkeling en implementatie van richtlijnen

  • complicatieregistratie ontwikkelen en implementeren

  • ontwikkeling en implementatie van prestatie indicatoren

  • visitaties

  • nascholing

  • patientenvoorlichting

De Commissie Kwaliteit bestaat uit:
Mw. prof. dr. J.H. de Boer (voorzitter)
Dhr. drs. A.J.M. Raijmakers
Dhr. dr. H.J.B. van den Brom
Mw. dr. M.C. Bartels
Mw. dr. J.J.M. Willemse-Assink

Subcommissies Kwaliteitsbewaking

De Commissie Kwaliteit bestaat uit verschillende subcommissies. 

Subcommissie Nascholing:
Dhr. dr. H.J.B. van den Brom (voorzitter)
Mw. drs. M.W. Hendriks
Dhr. dr. J.W.R. Pott

Subcommissie Richtlijnen:
Mw. dr. M.C. Bartels (voorzitter)
Mw. drs. N. Sillevis Smit
Dhr. prof. dr. G.P.M. Luyten

Subcommissie Kwaliteitsregistratie:
Dhr. drs. A.J.M. Raijmakers (voorzitter)
Dhr. dr. M.M. Dickman 
Dhr.dr. N.J. Reus

Subcommissie Kwaliteitsvisitatie:
Mw. dr. J.J.M. Willemse-Assink (voorzitter)
Mw. dr. F. Goezinne
Dhr. dr. S.A. Koopmans
Dhr. drs. N.H. Trap
Mw. drs. H. van Santbrink-Bakker
Dhr. drs. G.W.S. thoe Schwartzenberg
Dhr. drs. W. Vaandrager
Mw. prof. dr. N.E. Schalij-Delfos
Mw. dr. H.A.M. van Diemen-van de Eerden
Mw. dr. M.Th.P. Odenthal
Mw. dr. M. Doors
Mw. dr. F.L. Njoo
Dhr. drs. Th. van den Bosch
Mw. drs. A.M.J. Roefs

Subcommissie Functionerings Adviescommissie (FAC):
Dhr. prof. dr. P.J. Ringens (voorzitter)
Dhr. drs. M.N Copper
Dhr. drs. B.A.E. van der Pol
Mw. drs. J.A. de Beijer-Dominicus
Dhr. drs. R.H.J. Wijdh

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht