Bestuur

Opgericht
1934

Doel
De commissie beroepsbehartiging is een statutaire commissie van het NOG met als doel het behartigen van de beroepsbelangen van de oogartsen in de breedste zin des woords.

De commissie heeft adviserende bevoegdheid en brengt haar adviezen ter kennis van het bestuur, dat het desbetreffende onderwerp met het daarop uitgebracht advies op verzoek van deze commissie als punt van bespreking op de eerstvolgende bestuursvergadering brengt. Ieder jaar brengt de commissie verslag uit van haar werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit:

  • Dhr. Drs. I.M. Gan, voorzitter
  • Mw. Drs. I.L.A. van Liempt, secretaris

Leden

  • Dhr. Dr. M.V. Joosse
  • Dhr. Dr. R.P.L. Wisse
  • Mw. Drs. K. Abhilakh Missier
  • Dhr. Dr. R.J. Wouters, MHA
  • Mw. Dr. H.W. Mensink
  • Mw. Drs. S.M. van de Laar (toehoorder namens de LVAO)

Ondersteuning Beroepsbelangen:

  • Mw. drs. C.B.J. Moerland (senior beleidsmedewerker NOG)

Secretariaat:
NOG bureau
van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
T 024-3249044
E nog@oogheelkunde.org

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen