Beroepsbelangencommissie

De Beroepsbelangencommissie (BBC) behartigt de maatschappelijke en zakelijke belangen van de oogartsen bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars, landelijke overheid en andere beleidsorganen. De BBC zet zich in voor de financiering en organisatie van de oogheelkundige zorg. Doel is de oogartsen in Nederland te ondersteunen bij het uitvoeren van hun vak en te zorgen dat ze plezier hebben en houden in het werk als oogarts.

De BBC volgt en beïnvloedt, vaak samen met de Federatie Medisch Specialisten, het landelijke beleid rond organisatie, financiering en regelgeving van de medisch specialistische zorg. De BBC treedt zowel adviserend als uitvoerend op. De BBC werkt onder andere aan:

  • DBC-DOT: zorgproductstructuur, kostprijzen, tarieven, normtijden en regelgeving;
  • Registratiestandaarden: diagnose- en verrichtingenthesaurus, ICD10, Snomed CT;
  • Praktijkvoering: normpraktijk, capaciteitsonderzoek, juiste zorg op de juiste plek;
  • Arbeidsvoorwaarden: gezond en veilig werken, AMS;

De BBC bestaat uit 5 - 9 oogartsen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van oogartsen in dienstverband en vrije vestiging en van oogartsen werkzaam in universitaire medische centra, algemene ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met regionale spreiding.

De voorzitter van de BBC vertegenwoordigt het NOG in de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten.

Het bestuur van de BBC bestaat uit:

small_foto Irene3.jpg small_foto marije.jpg
Mw. drs. I.L.A. van Liempt
Voorzitter
Mw. dr. M.L. Baas - Sminia
 
small_foto Hanneke.jpg small_foto rob wouters voor website.jpg
Mw. dr. H.W. Mensink Dhr. dr. R.J. Wouters, MHA
small_foto man annoniem_0.png small_foto man annoniem_0.png
Dhr. drs. C.A. Hiemstra Dhr. dr. B.W. van Kooij
small_Carlijn foto_0.jpg small_N. Crama_0.jpg
Mw. drs. C.H.L. van Sambeek
Toehoorder namens de LVAO
Dhr. drs. N. Crama

 

 

 

Ondersteuning Beroepsbelangen:
Mw. drs. C.B.J. (Corina) Moerland
Directeur NOG
small_foto corina voor NOG site.jpg
Aanwezig: ma, di, woe, do
T: 085 - 401 94 88
Stuur een e-mail

Contact

085 - 401 94 88
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht