Accreditatie algemeen

Aanbieders nascholing
Sinds 1 april 2009 moeten aanbieders van oogheelkundige vakinhoudelijke nascholing accreditatie aanvragen via GAIA. Accreditatiepunten worden door de aanbieder van Nederlandse nascholing toegevoegd in het persoonlijk dossier van de arts.

Persoonlijk dossier
Het persoonlijk dossier van de arts is alleen door de arts in te zien. Het beheer van het persoonlijke dossier gaat via www.knmg.nl/artsdossier, waarna u klikt op 'inloggen artsen" 

Als u naar een in Nederland geaccrediteerde bijeenkomst gaat dient u veelal een presentielijst te ondertekenen; de accreditatiepunten worden dan door de cursus- of congresorganisatie toegevoegd aan GAIA en automatisch bijgeschreven in uw persoonlijk dossier.

GAIA Helpdesk
Vragen over GAIA worden beantwoord door de infodesk van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). E-mail: gaia@fed.knmg.nl, telefoon: 030 – 030 - 282 39 06.

Accreditatie buitenlandse congressen
Een buitenlandse nascholing kan op 2 manieren worden ingevoerd in GAIA:

  • U kiest buitenlandscholing met als bewijs titel van geaccrediteerde nascholing.
    Veel regelmatig voorkomende buitenlandse congressen kunt u via deze optie selecteren. U zoekt de titel van de nascholing op en u uploadt uw certificaat. De accreditatiepunten worden vervolgens bijgeschreven in uw persoonlijk dossier als niet gevalideerde punten. De punten tellen wel mee in het totaal van uw punten voor herregistratie.
  • U kiest buitenlandscholing
    Hier voert u buitenlandse nascholingen op die niet bij de regelmatig voorkomende buitenlandse congressen staan vermeld. Naast uw deelnamecertificaat dient u hier ook het programma van de nascholing te uploaden.

Voor buitenlandse nascholing worden maximaal 6 punten per dag toegekend, met een maximum van 4 dagen (totaal maximum 24 punten).

Contact

T: 024 - 32 49 044
M: 06 - 52 34 58 45
Bezoekadres:
Trieststraat 1e
6512 CW 
Nijmegen.
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen