COVID-19

Vragen van zorgprofessionals zijn welkom, maar ook alle best practices, tips en adviezen. Deze kunt u naar het NOG Bureau sturen. Nieuwe informatie wordt op deze pagina aangevuld.

We kunnen als NOG geen standpunten en richtlijnen opstellen die aangeven hoe om te gaan met lokale dilemma’s rondom COVID-19. Tegelijkertijd zien we dat veel oogartsen met dezelfde problemen worstelen. Deze pagina is bedoeld om zoveel mogelijk kennis, ervaringen en tips te bundelen. 

NOG NIEUWSBRIEVEN COVID-19

NIEUWS

Gevolgen van de verspreiding van COVID-19 voor operaties met donorweefsel:

WEBINAR

Op woensdag 1 april a.s. van 19.00-20.00 uur heeft het NOG-bestuur een webinar voor haar leden georganiseerd over de effecten van COVID-19 op de oogheelkundige praktijk. U kunt hier het webinar terugkijken. 

HANDLEIDINGEN EN ADVIEZEN

ESCRS

OPFRISCURSUSSEN

ZORG GOED VOOR JEZELF EN ELKAAR

Hoe zorg je ervoor dat je onder deze extreme werkomstandigheden als zorgprofessional goed voor elkaar én jezelf blijft zorgen? De FMS geeft een overzicht van tips en trics van diverse ziekenhuizen en andere organisaties om juist nu fysiek en mentaal gezond te blijven.

LITERATUUR & ACHTERGROND

BERICHTEN, VRAGEN EN TIPS UIT HET LAND

 • Veel ziekenhuizen hebben de zorg teruggebracht tot semi-spoed en niet dringende operaties worden uitgesteld. Daardoor wordt beschermend materiaal gespaard. Daarnaast wordt door het verlagen van de concentratie patiënten het risico op transmissie verkleind. Tevens worden extra complicaties voorkomen, waarmee anders tertiaire centra extra onder druk worden gezet.
  Fysieke electieve zorg op de poli's is zoveel mogelijk afgeschaald ten bate van de sociale isolatie en waar mogelijk omgezet naar telefonische controles.
  IVIs gaan wel (met ruime pauzes tussen patiënten) door.
 • VRAAG: Hoe lang is een mondmasker werkzaam?
  ANTWOORD: Advies t.a.v. verlengd gebruik van een FFP/chirurgisch masker: Het masker mag aan 1 stuk gedragen worden totdat de ademhalingsweerstand (moeilijker is om te ademen) te hoog wordt (3-4 uur) of het masker heel nat is. Maskers hoeven i.t.t. handschoenen niet te worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achter elkaar. Neem dit mee in de lokale overwegingen.
   
 • VRAAG: Kan ik de optometristen in de regio vragen om OCT en oogdruk bij mijn patiënten te meten?
  ANTWOORD: Dit is niet de bedoeling, tenzij daar lokaal duidelijke afspraken over gemaakt zijn. Niet-spoedeisende patiënten kunnen worden verplaatst naar een later moment om fysiek contact tussen professionals en patiënten te voorkomen en verspreiding van het corona-virus te beperken. Ons advies om geen non-contact tonometer te gebruiken om de transmissie via aerosolen te beperken geldt uiteraard ook voor de optometristen en opticiens. 
   
 • VRAAG: Wat is bekend over COVID-19 en het gebruik van topicale NSAIDs?
  ANTWOORD: NSAID oogdruppels - waarvan de biologische beschikbaarheid bovendien bijzonder laag is, zeker wanneer de canaliculi worden dichtgedrukt - kunnen gewoon worden voorgeschreven. Zie ook: de publicatie van de EMA met betrekking tot de recente berichtgeving rondom Ibuprofen.
   
 • TIP: De OCT kan voorzien worden van een selfmade scherm. Met maskers voor patiënt en onderzoeker en een gebogen scherm lijkt dit een zinvol stapje richting best haalbare veiligheid.

OVERIG COVID-19 NIEUWS

 • NZa past regelgeving aan vanwege coronavirus. Het 1e consult met een patiënt mag per telefoon of via beeldcontact.
 • NZa heeft de regelgeving op 31 maart verder aangepast. Een voortgezette optometrische behandeling per bezoek (192849) en standaard vervolg orthoptisch onderzoek (039814) mag geregistreerd worden indien het consult op afstand plaatsvindt. Deze aanpassing is vanaf 1 maart 2020 in werking en geldt tot nader order.
 • De FMS bundelt hier het laatste nieuws en alle andere relevante informatie rondom COVID-19.

 

Contact

024 - 32 49 044
nog@oogheelkunde.org
Bezoekadres:
Van Trieststraat 1E
6512 CW Nijmegen
Postadres:
Postbus 1583
6501 BN Nijmegen